Fyzickou ostrahou zabezpečíme Vaše domovy, sklady, stavby před krádeží vloupáním, žhářstvím či jiným úmyslným poškozováním a to i krátkodobě v době Vaší nepřítomnosti např. dovolená či služební cesta.

Účelem této služby je doplnit technickou a elektronickou ostrahu objektu, čímž se sníží bezpečnostní riziko a zároveň se tak zkvalitní poskytované bezpečnostní služby.

Hlavním cílem je zamezit vniknutí neoprávněných osob do střežených prostor, předcházet poškození nebo zničení střeženého majetku v důsledku poruch, havárií rozvodů elektrického proudu, vody, plynu a provádět preventivní opatření v dohodnutém rozsahu.

Dále se zabezpečují režimová opatření podle přání zákazníka (např. parkovací režim, klíčový režim, propustkový režim apod.) a dále se provádí dohled nad dodržováním provozního (pracovního) řádu zákazníka…